Hasło miesiąca

Styczeń 2021

Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

read more

Grudzień 2020

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Iz 58,7

read more

Listopad 2020

Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich. Jer 31,9

read more

Październik 2020

A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! Jer 29,7

read more

Sierpień 2020

Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i dusze moją znasz dokładnie Ps 139,14

read more

Lipiec 2019

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

read more

Czerwiec 2019

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prz 16,24

read more

Maj 2019

Nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie. 2 Sm 7,22

read more

Kwiecień 2019

Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

read more