Hasło miesiąca

Lipiec 2019

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

read more

Czerwiec 2019

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prz 16,24

read more

Maj 2019

Nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie. 2 Sm 7,22

read more

Kwiecień 2019

Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

read more

Marzec 2019

Zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie jemu. 1 Sm 7,3

read more

Styczeń 2019

Bóg mówi: Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 1 Mż 9,13

read more

Listopad 2018

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Obj 21,2

read more

Październik 2018

Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

read more

Wrzesień 2018

Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Kzn 3,11

read more