Hasło miesiąca

Maj 2020

Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej 1P 4,10

read more

Luty 2020

Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi 1Kor 7,23

read more

Grudzień 2019

Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu! Iz 50,10

read more

Październik 2019

Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym co posiadasz. Księga Tobita 4,8 (Biblia Ekumeniczna)

read more

Wrzesień 2019

Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał a na duszy swej szkodę poniósł? Mt 16,26

read more

Sierpień 2019

Idąc głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Mt 10,7

read more