Hasło roku

Hasło Roku 2015

Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. List Pawła do Rzymian 15,7

read more