Monthly Archives :

czerwiec 2014

Konfirmacja w Parafii

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wprowadzenia konfirmantów przez członków miejscowej Rady Parafialnej. Spowiedź poprowadził proboszcz ks. Marcin Kotas. Po kazaniu Konfirmanci złożyli przyrzeczenie konfirmacyjne, po którym otrzymali Świadectwa  oraz Pismo Św. Po akcie konfirmacji słowa pozdrowień oraz życzenia dla konfirmantów skierował Prezes Rady Parafialnej mec. Bernard Rozwałka, który przywołując życie Ojca Kościoła Augustyna, prosił Konfirmantów,…

read more