Monthly Archives :

styczeń 2015

Gimnazjalistka naszej Parafii w finale!

Dnia 10 stycznia  2015 r. odbył się w naszej Parafii etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zakwalifikowało się dziesięć osób, reprezentujących parafie w: Poznaniu, Słupsku, Sopocie i Toruniu. To już ósma edycja. Tym razem dzieci klas III-VI, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna poznawały i studiowały Księgę Jozuego, oraz Księgę Sędziów. Z naszej Parafii do…

read more

Gwiazdka 2014

„Raduj się świecie przyszedł Pan, niech ziemia przyjmie Go”. Słowami tej pieśni chór parafialny rozpoczął grudniowe nabożeństwo rodzinne. Pod wieloma względami było ono inne niż zwykle. Po pierwsze oprawa muzyczna: podczas nabożeństwa śpiewaliśmy przy akompaniamencie pianina. Po drugie: co robiło łóżko szpitalne w Kościele? Niewtajemniczonym wyjaśniam, był to jeden z rekwizytów przedstawienia gwiazdkowego, które tym razem…

read more

Przekaż 1 %

W rozliczeniu podatkowym mają Państwo możliwość przekazania swojego  1%podatku na rzecz wybranej organizacji, dlatego tym większym wyróżnieniem będzie dla nas, jeśli zadecydują Państwo o przekazaniu go na rzecz Diakonii Poznań. W ramach Diakonii Poznań realizowane są następujące projekty: – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; – zakup lekarstw – przygotowanie paczek żywnościowych i świątecznych dla osób starszych i samotnych…

read more

Święto Epifanii

Święto Epifanii to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi i w odróżnieniu od innych nie posiada żydowskich korzeni. Przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. Dlatego też w dniu tym w wielu Kościołach wspomina się dzieło misji – chrześcijan, którzy z narażeniem życia i zdrowia niosą Dobrą Nowinę o Jezusie…

read more

Hasło Roku 2015

Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. List Pawła do Rzymian 15,7

read more