Monthly Archives :

Październik 2015

Październik 2015

„Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego?„ (Hi 2,10)

read more