Monthly Archives :

styczeń 2016

Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość

W imieniu Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Poznaniu serdecznie zapraszam na spotkanie promocyjne książki poświęconej przedwojennemu duchownemu ewangelickiemu, proboszczowi parafii ewangelickiej i zwierzchnikowi Diecezji Wielkopolskiej ks. seniorowi Gustawowi Manitiusowi. Autorem książki pt. Ks. Gustaw Manitius Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość jest wnuk duchownego prof. Andrzej Manitius, profesor George Mason University w…

read more

Ostatnia niedziela po Epifanii

„Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.„ ( Iz 60,2 ) Zapraszam na nabożeństwo słowa Bożego w niedzielę za tydzień 23.01. o godz. 10.00. Podczas ferii zimowych nie obędą się spotkania dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła oraz próby Chóru parafialnego. W dniach od 18-25 stycznia przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.…

read more

Modlitwy o jedność chrześcijan

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan Archidiecezja Poznańska 2016 rok Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1P 2, 9) 15 stycznia, godz. 11.00 Wronki, Zakład Karny kazanie: ks. Marcin Kotas (Kościół Ewangelicko-Augsburski) 15 stycznia, godz. 17.00 Chojno nad Wartą kazanie: pastor Robert Bożydaj (Kościół Chrześcijan Baptystów) 18 stycznia, godz. 18.30 Klasztor Karmelitów Bosych, ul.…

read more

2016 – Rok Kościoła

Rozpoczął się Rok Kościoła Rok 2016 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Kościoła. Ewangelicy wyznają wiarę w „jeden powszechny i apostolski Kościół”, którego głową jest Jezus Chrystus. Wierni tworzą wspólnotę ochrzczonych, budującą wiarę i życie na Słowie Bożym. Kościół został powołany do istnienia w dniu Zesłania Ducha Świętego. Ze względu na spojrzenie na…

read more