Monthly Archives :

czerwiec 2016

5. niedziela po Trójcy Św.

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.„ ( Ef 2,8 ) Po nabożeństwie zapraszamy do sali przy kościele na spotkanie przy kawie z naszymi gośćmi z Cieszyna. Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. za tydzień 3. lipca o godz.10.00. Za tydzień również zostanie odprawione nabożeństwo w naszym filiale…

read more

Protestancka spuścizna w wielkopolsce

Regulamin konkursu fotograficznego „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce” I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”, zwanego dalej „Konkursem” jest Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Poznaniu, zwane dalej „Organizatorem”. II. Cel i tematyka konkursu Celem Konkursu jest upamiętnienie spuścizny 500 lat Reformacji w Wielkopolsce. III. Uczestnicy konkursu Konkurs „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce” adresowany jest…

read more

Miłe zakończenie roku szkolnego

W niedzielę 19 czerwca, odbyło się nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego. Oprócz świadectw dzieci i młodzież otrzymała słodki upominek.  Cieszymy się, że z roku na rok nasza parafialna gromadka powiększa się. Dzięki zaangażowaniu rodziców, dziadków, a przede wszystkim naszych uczniów, możemy efektywnie pracować, a wysiłek związany z cotygodniowymi przyjazdami późnym popołudniem na lekcje religii jest…

read more

Konfirmacja

15 maja był szczególnym dniem dla dwóch gimnazjalistów: Marcina i Macieja Inerowicz oraz całego naszego Zboru. W tym to dniu w obecności całego Zboru Marcin i Maciej złożyli swoje przyrzeczenie konfirmacyjne. Znaczenie Konfirmacji zawiera się w słowach ślubuję i potwierdzam. Konfirmanci potwierdzili i wyznali wiarę, oraz złożyli ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. Dali…

read more

4.Niedziela po Trójcy Świętej – Zakończenie Roku Szkolnego

Po nabożeństwie zapraszamy dzieci oraz rodziców na rozdanie świadectw z nauczania katechetycznego. Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę 26 czerwca na godz. 10.00. Podczas nabożeństwa gościć będziemy grupę „starszej młodzieży” z parafii ewangelickiej z Cieszyna. Kazanie wygłosi proboszcz cieszyńskiej parafii Janusz Sikora. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej. W związku…

read more

3.Niedziela po Trójcy Świętej

Po nabożeństwie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego, podczas którego zaplanowano m.in. prezentację i przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności gospodarczej za rok 2015, sprzedaż nieruchomości parafialnej oraz ustanowienie służebności przesyłu. Najbliższe nabożeństwo odbędzie się w niedzielę za tydzień 19 czerwca o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa Bożego. Po nabożeństwie zapraszamy uczniów i rodziców na rozdanie…

read more

2.Niedziela po Trójcy Świętej

Po nabożeństwie zapraszamy do ogrodu na piknik parafialny. Przed nami wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dziękuję za przygotowane sałatek, ciast, zakup owoców oraz napojów. Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 12 czerwca o godz. 10.00. Nabożeństwo będzie połączone ze Spowiedzią i Komunią Św. Po nabożeństwie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego,…

read more