Monthly Archives :

lipiec 2016

9.Niedziela po Trójcy Świętej

     Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.         Łk 12, 48 Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 31 lipca o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa Bożego. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami. Do odebrania i nabycia są…

read more

8. Niedziela po Trójcy Świętej

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda.„ ( Ef 5,8-9 ) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 24 lipca o godz. 10.00. Będzie to słowa Bożego. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami. Do odebrania  i nabycia są czasopisma kościelne: Zwiastun (w numerze zamieszczono fotografię tegorocznych…

read more

6. niedziela po Trójcy Świętej

„Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!„ ( Iz 43,1 ) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 10 lipca o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa. Za tydzień również odbędzie się o godz. 15.00 nabożeństwo…

read more