Monthly Archives :

sierpień 2016

14. niedziela po Trójcy Św.

„Błogosław duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!„ ( Ps 103,2 ) Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. w niedzielę 4.09. na godz.10.00. Podczas nabożeństwa będziemy chcieli prosić Boga o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów w sprawie organizacji nauczania katechetycznego w parafii. Za…

read more

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25, 40

Nabożeństwo Słowa 28. sierpnia o godz.10.00. Od dzisiaj do 28 sierpnia w Mrągowie, odbywać się będzie Tydzień Ewangelizacyjny organizowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła. To wypoczynek w formie konferencji o charakterze ewangelizacyjnym. Każdy dzień rozpoczyna się porannym wykładem biblijnym, po którym jest czas na dyskusję w małych grupach. Popołudniami odbywają się seminaria i…

read more