Monthly Archives :

wrzesień 2016

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. (1 J 4,2)

Dziś po nabożeństwie odbędzie się w ramach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego prelekcja pt. Literatura w Reformacyjnej Europie. Wykład poprowadzi dr Małgorzata Grzywacz. Przy tej okazji przypominam o ogłoszonym przez poznański oddział PTEw konkursie fotograficznym Protestancka spuścizna w Wielkopolsce. Termin nadsyłania prac mija końcem września. Organizator konkursu przewidział cenne nagrody rzeczowe. Szczegóły konkursu na stornie www.ptew.org.pl oraz…

read more

O jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła z radości do Boga Żywego”. (Ps 84,2-3)

Po nabożeństwie serdecznie zapraszam wszystkich uczestników na poczęstunek w holu przy kościele. Następnie ks. bp Mirosław Wola zaprezentuje służbę Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 25 września o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa. Po nabożeństwie odbędzie się w ramach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego prelekcja pt. Literatura w Reformacyjnej Europie. Wykład…

read more

Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. (2 Tm 1,10)

W niedzielę za tydzień 18 września o godz. 10.00 przeżywać będziemy uroczyste nabożeństwo z okazji 12.rocznicy poświęcenia naszego Kościoła Łaski Bożej. Słowem Bożym służyć będzie ks. bp płk Mirosław Wola – Zwierzchnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z bp. Wolą, który zaprezentuje służbę kapelańską w Wojsku Polskim. Lekcje religii prowadzone przez p.…

read more

Soaked In God’s Love – Zanurzeni w Bożej miłości

O tym, iż wakacje nie muszą być tylko czasem lenistwa, ale i czasem przyjemnej nauki, przekonała się grupa 39 dzieci. W dniach 8-12 sierpnia odbył się w naszej parafii English Bible Camp. Z tej okazji gościliśmy grupę pięciu Amerykanów z  parafii St. John’s w Backersfild  (California). Przyjechali oni w ramach projektu realizowanego przez Centrum Misji…

read more

Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. (1 P 5,7)

Dziś po nabożeństwie w sali przy kościele odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów poświęcone organizacji nauczania katechetycznego w nowym roku szkolnym. Zapraszam na nabożeństwo słowa Bożego w niedzielę 11 września o godz. 10.00. Za tydzień zostanie również odprawione nabożeństwo we Wrześni o godz. 15.00 W najbliższą środę 09. o godz. 15.00.odbędzie się spotkanie Koła Seniorów.…

read more