Monthly Archives :

luty 2017

Luty 2017

Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. Łk 10, 5

read more