Monthly Archives :

czerwiec 2017

1. Święto Zesłania Ducha Świętego

„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan zastępów.„ ( Za 4,6 ) W dniu jutrzejszym przeżywać będziemy 2. Święto Zesłania Ducha Św. Z tej okazji zostanie odprawione nabożeństwo słowa o godz. 18.00. Podczas nabożeństwa odbędzie się egzamin konfirmacyjny. W tym roku do konfirmacji przygotowuje się Jeremiasz…

read more