Monthly Archives :

lipiec 2017

Lipiec 2017

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Flp 1, 9

read more