Monthly Archives :

Sierpień 2017

11. niedziela po Trójcy Świętej

„Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.„ ( 1 P 5,5 ) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 3 września o godz. 10.00. Za tydzień odbędzie się również nabożeństwo w naszym filiale w Gnieźnie o godz. 15.30. W niedzielę 10 września po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z rodzicami w sprawie organizacji nauczania katechetycznego w…

read more

8. Niedziela po Trójcy Świętej

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda.„ ( Ef 5,8-9 ) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 13 sierpnia o godz. 10.00. Będzie to słowa Bożego. Za tydzień również odbędzie się nabożeństwo we Wrześni o godz. 15.00  Zachęcam do włączenia się w akcję charytatywną organizowaną przez…

read more

Sierpień 2017

Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim. Dz 26, 22

read more