Monthly Archives :

sierpień 2017

8. Niedziela po Trójcy Świętej

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda.„ ( Ef 5,8-9 ) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 13 sierpnia o godz. 10.00. Będzie to słowa Bożego. Za tydzień również odbędzie się nabożeństwo we Wrześni o godz. 15.00  Zachęcam do włączenia się w akcję charytatywną organizowaną przez…

read more

Sierpień 2017

Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim. Dz 26, 22

read more