Monthly Archives :

styczeń 2018

3. Niedziela przed Postem

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. (Dn 9,18) Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się spotkanie w ramach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Gościem spotkania będzie wykładowczyni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wybitna ewangelicka teolog zajmująca się Nowym Testamentem prof. Kalina Wojciechowska, która przedstawi prelekcję…

read more

2. niedziela po Epifanii

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. (J 1,17) Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią św. w niedzielę za tydzień 21.01. o godz. 10.00. W tym tygodniu rozpoczynamy obchody Tygodnia Modlitwa o Jedność Chrześcijan. Każdego dnia w różnych miejscach odbywać się będą nabożeństwa ekumeniczne. Uwadze Zboru polecam…

read more

Zaproszenie

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6) 18 stycznia (czwartek), godz. 12.00 Fort VII Modlitwa ekumeniczna 19 stycznia (piątek), godz. 18.00 Kościół Polskokatolicki św. Kazimierza, ul. Bydgoska 5 Kazanie: ks. Tadeusz Krasiejko (Kościół Polskokatolicki) 20 stycznia (sobota), godz. 18.00 Kościół Chrześcijan Baptystów Genesis, Osiedle Polan 100 Kazanie: pastor Piotr…

read more

1. Niedziela po Epifanii

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rz 8,14) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 14.01 o godz. 10.00. W przyszłą niedzielę odbędzie się również nabożeństwo we Wrześni o godz. 15.00. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim bardzo serdecznie za udział we wczorajszym koncercie kolęd. W bieżącym tygodniu nie odbędą się lekcje…

read more

Wieczór kolęd

Sobotni wieczór 6 stycznia zgromadził w kościele Łaski Bożej miłośników pieśni i kolęd tak bliskich tradycji bożenarodzeniowej, a także Święta Epifanii. Program koncertu obejmował występy doskonale znanego parafianom chóru Kościoła Łaski Bożej oraz kameralnego zespołu Armia św Jerzego przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Poznaniu. Oba zespoły zaprezentowały bogaty i różnorodny repertuar obejmujący zarówno…

read more

2018 – Rok świadectwa Kościoła

Rok 2018 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Świadectwa Kościoła. Niech Rok Świadectwa Kościoła będzie dla wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie i Sakramencie, wzrastało świadectwo o Chrystusie głoszone przez Kościół. Nasze świadectwo. Hasło biblijne Roku Świadectwa Kościoła: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” (Obj 21,6).

read more

Styczeń 2018

Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ano twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 5 Mż 5,14

read more