Monthly Archives :

Luty 2019

2. Niedziela przed Postem

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. (Dz 16,9-15) Zapraszam na nabożeństwo za tydzień 3.03. na 10.00. Będzie to nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św. W poniedziałek 25 lutego o godz. 17.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej, podczas którego zostanie dokonany wybór Prezydium Rady. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się…

read more

3. Niedziela przed Postem

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. (Dn 9,18) Dziś po nabożeństwie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Temat pt. Piękno zbawi świat (F. Dostojewski) – czy Piękno i Dobro jest (jeszcze) możliwe? Poprowadzi Paweł Łukasz Nowakowski.…

read more

Przekaż 1%

Przekaż 1 % W rozliczeniu podatkowym mają Państwo możliwość przekazania swojego 1% podatku na rzecz wybranej organizacji, dlatego tym większym wyróżnieniem będzie dla nas, jeśli zadecydują Państwo o przekazaniu go na rzecz Diakonii Poznań. W ramach naszej parafialnej  Diakonii realizowane są następujące projekty: – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; – zakup lekarstw – przygotowanie paczek żywnościowych i świątecznych dla…

read more

4. niedziela przed Postem

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! (Ps 66,5) Dziś po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, podczas którego Rada Parafialna złoży sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018 oraz zostanie uchwalony preliminarz budżetowy na rok bieżący. Ponadto jednym z punktów obrad będzie zamiana nieruchomości parafialnej przy ul. Albańskiej w Poznaniu na…

read more

Wprowadzenie Rady Parafialnej

W niedzielę 10 lutego 2019 r. w poznańskim kościele miało miejsce nabożeństwo, w czasie którego w urzędowanie została wprowadzona nowa Rada Parafialna. Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym przejściem do ołtarza członków nowo wybranej Rady Parafialnej, poprzedzających ks. prof. Marcina Hintza, biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej, księdza proboszcza Marcina Kotasa i księdza wikariusza Marcina Liberackiego. Słowa powitania wygłosił ks.…

read more

Dialogi w wierze

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 17 lutego po nabożeństwie.

read more

5. niedziela przed Postem

Pan ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. (1 Kor 4,5b) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 10 lutego o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo połączone z wprowadzeniem w urzędowanie nowo wybranej Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenia dokona Biskup Diecezji Pom.-Wlkp. ks. prof. Marcin Hintz. Zaś bezpośrednio po nabożeństwie…

read more

Zaproszenie na koncert

Bardzo serdecznie zapraszamy na koncert pieśni pochodzących z kancjonału Cithara Sanctorum ks. Jerzego Tzzanowskiego. Postać ks. Jerzego Tzzanowskiego przybliży prof. Ewa Chojecka. Koncert odbędzie się w sobotę 9 lutego o godz. 17.00 w kościele ewangelickim przy ul. Obozowej 5.

read more