Monthly Archives :

lipiec 2019

Lipiec 2019

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

read more