Monthly Archives :

Lipiec 2019

5. Niedziela po Trójcy Świętej

„Łaską zbawienia jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar.„ ( Ef 2,8 ) Zapraszam na nabożeństwo słowa za tydzień 28 lipca na godz. 10.00. Podczas nabożeństwa gościć będziemy ks. Jana Ostryka, długoletniego proboszcza parafii metodystycznej w Poznaniu, który w lutym tego roku przeszedł na emeryturę. Ks. Jan Ostryk wygłosi kazanie. Zaś…

read more

3. Niedziela po Trójcy Świętej

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, 
co zginęło.„ ( Łk 19,10 ) Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę za tydzień 14 lipca o godz. 10.00. Za tydzień zostanie także odprawione nabożeństwo w naszym filiale we Wrześni o godz. 15.00. Zachęcamy Parafian do włączenia się w parafialną akcję ekologiczną pt. Puszka dla parafii. Szczegóły…

read more

Lipiec 2019

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

read more