Monthly Archives :

Marzec 2020

Przekaż 1% na poznańską Diakonię!

Przekaż 1 % W rozliczeniu podatkowym mają Państwo możliwość przekazania swojego 1% podatku na rzecz wybranej organizacji, dlatego tym większym wyróżnieniem będzie dla nas, jeśli zadecydują Państwo o przekazaniu go na rzecz Diakonii Poznań. W ramach parafialnej  Diakonii realizowane są następujące projekty: – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; – zakup lekarstw – przygotowanie paczek żywnościowych i świątecznych dla osób…

read more

5. Niedziela Czasu Pasyjnego – Judica

Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu (Mt 20,28) Introit: 37 Pieśni: 121, 167, 168, 135 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Hbr 13,12-14) Nabożeństwo Słowa W związku z decyzją władz państwowych dotyczącą ograniczenia zgromadzeń, w tym religijnych, nasze nabożeństwa, zarówno niedzielne i tygodniowe, zostają zawieszone do…

read more

4. Niedziela Czasu Pasyjnego – Laetare

Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (J 12,24) Introit: 35 Pieśni: 116, 795, 558, 156 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Iz 66,10-14) Nabożeństwo Słowa Z uwagi na trwający w kraju stan epidemii wszystkie tygodniowe zajęcia parafialne zostają zawieszone do odwołania. Ze względu na przedłużenie stanu…

read more

Komunikat dot. kwestii nabożeństw i wydarzeń parafialnych w marcu i kwietniu 2020

W związku z pojawiającymi się wśród członków zboru wątpliwościami, dotyczącymi tego, czy nabożeństwa w naszej Parafii są kontynuowane, informujemy, iż nabożeństwa odbywają się o regularnych porach, o czym informujemy w ogłoszeniach parafialnych. Przebiegają one z zastosowaniem należytych środków ostrożności, z zachowaniem maksymalnej liczby wiernych w kościele, określonej przez wytyczne Ministerstwa Zdrowia (maksymalnie 50 osób), oraz…

read more

3. Niedziela Czasu Pasyjnego – Oculi

Żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogłąda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. (Łk 9,62) Introit: 33 Pieśni: 155, 119, 751, 301 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Łk 9,57-62) Nabożeństwo Słowa Bożego Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemiczny zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła oraz Biskupa naszej Diecezji wszelkie stałe zajęcia oraz aktywności…

read more

Apel Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEAwRP w związku z pandemią koronawirusa – 13.03.2020

Sopot, dnia 13 marca 2020 r. Drodzy Domownicy Wiary, Członkowie i Sympatycy Parafii Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Siostry i Bracia w Chrystusie, czas pasyjny to szczególny okres w życiu Kościoła Ewangelickiego. Tegoroczny czas pasyjny naznaczony jest szczególnym doświadczeniem – cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Ta sytuacja dotyka nas wszystkich, w sposób szczególny jest zagrożeniem dla…

read more

Nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy 06.03.2020

W piątek 06.03.2020 mieliśmy okazję duchowo zjednoczyć się w ekumenicznej modlitwie podczas nabożeństwa z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Liturgię tegorocznej edycji przygotowały chrześcijanki z Zimbabwe, kraju będącego przez wiele lat brytyjską kolonią, przekształconą później w Rodezję – państwo ogarnięte rasistowską polityką byłych kolonistów. Zimbabwe od niespełna kilkudziesięciu lat jest niepodległym państwem, jednakże przez większość swojej…

read more

Odwołanie lekcji religii w związku zagrożeniem epidemiologicznym w Poznaniu

W związku z zaleceniem odwołania zajęć szkolnych w szkołach publicznych na terenie Poznania, związanym z ryzykiem epidemiologicznym (koronawirus COVID-19), Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu zawiesza lekcje religii do odwołania, począwszy od środy 11.03.2020. W przypadku uzyskania informacji o zakończeniu działań profilaktycznych na terenie Poznania, będziemy informować o wznowieniu zajęć lekcyjnych w naszej Parafii.

read more