Monthly Archives :

Lipiec 2020

7. Niedziela po Trójcy Świętej

„Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.„ ( Ef 2,19 ) Introit: 62 Pieśni: 899, 637, 594, 301 Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Hbr 13,1-3) Nabożeństwo Słowa Bożego Jeszcze dziś o godz. 15.45 w TVP3 odbędzie się emisja nabożeństwa z kościoła ewangelickiego w Świdnicy. Serdecznie zapraszam na kolejne nabożeństwo…

read more

6. Niedziela po Trójcy Świętej

Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (Iz 43,1) Introit: 61 Pieśni: 740, 620, 384, 825, 314 Kazanie: ks. Józef Schlender (5 Mż 7,6-12) Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą Jeszcze dziś o godz. 15.45 w TVP3 odbędzie…

read more

5. Niedziela po Trójcy Świętej

„Łaską zbawienia jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar.„ ( Ef 2,8 ) Introit: 60 Pieśni: 292, 715, 541, 302 Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Łk 5,1-11) Nabożeństwo Słowa Bożego Jeszcze dziś o godz. 15.45 w TVP3 odbędzie się emisja nabożeństwa z kościoła ewangelickiego w Wejsunach na Mazurach. Serdecznie zapraszam na kolejne…

read more

4. Niedziela po Trójcy Świętej

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy (Ga 6,2) Introit: 59 Pieśni: 429, 637, 722, 827, 308 Liturgia: ks. Józef Schlender, mgr teol. Filip Lipiński Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Rz 12,17-21) Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Św. Jeszcze dziś o godz. 15.45 w TVP3 odbędzie się emisja nabożeństwa z kościoła ewangelickiego w Toruniu.…

read more