Monthly Archives :

Kwiecień 2021

1. Niedziela po Wielkanocy – Quasimodogeniti

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (1 P 1,3) Introit: 46 Pieśni: 181, 394, 179, 202 Kazanie: ks. Marcin Kotas (J 21,1-14) Interludium: J.S. Bach – Es ist das Heil uns kommen her, BWV 638 Nabożeństwo Słowa…

read more

2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

„Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki i mam klucze śmierci i piekła„ (Obj 1,18) kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Obj 5,6-14) Introit: 45,  pieśni: 194, 178, 620, 187 Nabożeństwo Słowa Interludium: J.S. Bach – fughetta „Gottes Sohn ist kommen”, BWV 703 Postludium: G. Miller – In the Mood W niedzielę 11.04.…

read more

1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

„Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki i mam klucze śmierci i piekła„ (Obj 1,18) kazanie: ks. Marcin Kotas (2Mż 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20f) Introit: 44 pieśni: 418, 194, 178, 402, 202 Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Św. Interludium: J.S. Bach – „Erstanden ist der heilige Christ”, BWV 628 Postludium: Gordon Young – Toccata…

read more

Wielki Piątek

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne„ (J 3,16) kazanie: ks. Marcin Kotas (Iz 52,13-15; 53,1-12) Introit: 42,  pieśni: 438, 145, 138, 134, 163 Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Św. Rano: Interludium: J.S. Bach – Da Jesus an dem Kreuze…

read more

Kwiecień 2021

Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kol 1,15

read more