Monthly Archives :

grudzień 2021

Grudzień 2021

Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie – mówi Pan. Zach 2,14

read more