Monthly Archives :

czerwiec 2022

2. Niedziela po Trójcy Świętej

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie„. (Mt 11,28) Introit: 57 Pieśni: 480, 758, 764, 290 Kazanie: Filip Lipiński (Jon 3,1-10) Nabożeństwo Słowa Po nabożeństwie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Tym razem inspiracją do tematu są słowa z Psalmu 143: Wskaż mi drogę, którą…

read more

Czerwiec 2022

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu. Bo miłość jak śmierć jest potężna. Pnp 8,6

read more