2. Niedziela po Epifanii

29.01.2020
"Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. "
J 1,17
Introit: 19, Pieśni: 417, 100, 108, 402, 46 , Kazanie: Jr 14, 1-9
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

2. Niedziela po Epifanii

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
(J 1,17)

Introit: 19
Pieśni: 417, 100, 108, 402, 46
Kazanie: ks. Marcin Kotas (Jr 14,1-9)
Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Św.

  1. Dziś po nabożeństwie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Temat pt. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych…” (Pascal) – o różnych rodzajach wiary, zaprezentuje Paweł Łukasz Nowakowski.
  2. W niedzielę stycznia o godz. 10.00 zostanie odprawione nabożeństwo słowa.
  3. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się zgodnie z ustalonym planem.
  4. W środę o godz. 18.00 spotkanie z cyklu: W bliskości Słowa i dialogu
  5. Trwa ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dziś o godz. 19.00 odbędzie się nabożeństwo w Kościele Chrześcijan Baptystów, kazanie wygłosi pastor Piotr Wisełka. Zaś w czwartek 23. stycznia w naszym kościele zostanie odprawione nabożeństwo centrale, podczas którego kazanie wygłosi bp Szymon Stułkowski z Kościoła rzymskokatolickiego. Szczegółowy plan obchodów znajduje się na plakatach. Przy tej okazji polecamy uwadze obchody Dnia Judaizmu. Szczegóły na wyłożonych ulotkach oraz plakatach.
  6. W punkcie z literaturą jest do odebrania i nabycia nowy numer czasopisma kościelnego Zwiastun Ewangelicki.

Ks. Marcin Kotas

  • 0