1. Niedziela Pasyjna – Invocavit

10.03.2019
"Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. "
1 J 3,8
Introit: 29, Pieśni: 475, 596, 620, 671, Kazanie: Hbr 4,14-16
Nabożeństwo Słowa

1. Niedziela Pasyjna – Invocavit

  • 0
Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
(1 J 3,8)
  1. Po nabożeństwie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Temat pt. Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni (ks. Marcin Luter) – podstawy naszej troski o stworzenie poprowadzi Paweł Łukasz Nowakowski.
  2. Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. w niedzielę za tydzień 17.03. o godz. 10.00.
  3. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej.
  4. W środę o godz. 18.00 zostanie odprawione tygodniowe nabożeństwo pasyjne. Kazanie wygłosi pastor Piotr Wisełka z Kościoła Zielonoświątkowego.
  5. W czwartek o godz. 18.00 próba Chóru parafialnego, a o godz. 30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
  6. Z uwagi na obrady Synodu naszej Diecezji w piątek nie odbędą lekcje religii dla wszystkich grup szkolnych. Pozostałe lekcje będą się odbywały według wcześniej ustalonego planu.
  7. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Diakonii. Z tej okazji Diakonia naszego Kościoła po raz kolejny rozpoczyna ekumeniczną akcję pt. Skarbonka diakonijna. Zebrane środki Diakonia chce przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję. Skarbonki są wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościoła oraz w kancelarii parafialnej. Ponadto ofiara z dzisiejszego nabożeństwa zostanie przekazana na rzecz Diakonii naszego Kościoła. Za każdy złożony dar składam serdeczne podziękowania.
  8. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Do odebrania i nabycia jest nowy numer czasopisma kościelnego Zwiastun, w którym znajdziemy m.in. artykuł dra Jerzego Domasłowskiego Ewangelicy w Wielkopolsce zachodniej w służbie Odrodzonej.

Wspomnienie:

W dniu 8 marca br. minęła druga rocznica śmierci  śp. Anny Boruty- Bisok. Dziś razem z rodziną wspominamy katechetkę i duszpasterza naszej Parafii, teologa i pedagoga. Odeszła do Pana po półrocznej walce z nowotworem przeżywszy zaledwie 41 lat. Wspominają: mąż z dziećmi, rodzice i teściowie, rodzeństwo z rodzinami, kuzynostwo, bliższa i dalsza rodzina, przyjaciele, wdzięczni parafianie.

 

„Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie”. (Hi 19,25)

Ks. Marcin Kotas