5. niedziela pasyjna – Judica

7.04.2019
"Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu "
Mt 20,28
Introit: 37, Pieśni: 417, 745, 142, 134, 135, Kazanie: J 18,28-19,5
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

5. niedziela pasyjna – Judica

 • 0
Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu
(Mt 20,28)
 1. Kolejne tygodniowe nabożeństwo pasyjne zostanie odprawione  w środę o godz. 18.00.
 2. W niedzielę 14 kwietnia obchodzić będziemy Niedzielę Palmową. Z tej okazji zostanie odprawione nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św., a kazanie wygłosi ks. Marek Jerzy Uglorz. Za tydzień odprawione będzie także nabożeństwo wieczorne o godz. 18.00.
 3. W niedzielę po nabożeństwie o godz. 12.00 odbędzie się w naszym kościele koncert pt. Vanitas vanitatum et omia vanitas. Jest to koncert w ramach tegorocznego Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej organizowany przez Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego.
 4. Dnia 13 kwietnia (sobota) odbędą się w naszej Parafii Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne. Rekolekcje zaplanowane są dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Początek o godz. 10.30, planowane zakończenie o godz. 14.30. Rekolekcje pt. Nie bój się o zdrowie i nie walcz z chorobą – pozwól Bogu objawić swoją chwałę poprowadzi  ks. Marek Jerzy Uglorz.
 5. W dniach 13-14.04. Parafia ewangelicko-augsburska w Pile organizuje obchody 20-lecia erygowania Parafii. W sobotę o godz. 18.00 odbędzie się koncert zespołu Olszewski Trio, zaś o godz. 19.00 pokaz laserowy. W niedzielę o godz. 10.30 zostanie odprawione uroczyste nabożeństwo z udziałem ks. bpa Marcina Hintza.
 6. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się według ustalonego planu.
 7. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej.
 8. W czwartek o godz. 18.00 próba Chóru parafialnego, zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
 9. Zwracamy się z informacją o możliwości odbywania domowych wizyt duszpasterskich połączonych ze Spowiedzią i Komunią św. Mamy tu na uwadze w szczególności osoby starsze, schorowane, które nie są w stanie dotrzeć na nabożeństwa. Prosimy o kontakt lub informację dotyczącą naszych współwyznawców, którzy życzyliby sobie takich odwiedzin przez duchownych.
 10. Wzorem poprzednich lat i tym razem zwracamy się z prośbą o wsparcie działalności Stacji Diakonijnej poprzez odpis 1 % podatku na rzecz naszej Parafii. W ubiegłym roku z otrzymanych w tej sposób środków zakupiliśmy nowe łóżko rehabilitacyjne oraz dofinansowaliśmy zakup aparatu słuchowego. W tym roku planujemy wyposażyć łazienkę na parterze przy kancelarii w profesjonalny osprzęt dla osób niepełnosprawnych (uchwyty, umywalka, baterie, lustro).  Szczegóły dotyczące sposobu dokonywania odpisu znajdują się w Informatorze Parafialnym oraz na stronie internetowej.
 11. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami. Do odebrania i nabycia jest nowy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun oraz kwartalnik wydawany przez Kościół Ewangelicko-Reformowany pt. Jednota. Polecamy także książeczkę pt. Konfirmacja – jej rola i miejsce we współczesnym Kościele (porusza mi.in. zagadnienie przystępowania dzieci do Komunii Św.). 
 12. Rada Parafialna zwraca się z uprzejmą prośbą o nie parkowanie samochodów przy wejściu do kościoła.

Ks. Marcin Kotas