Wielki Piątek

19.04.2019
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonaego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. "
J 3,16
Introit: 42, Pieśni: 438,149,142,138,134,135, Kazanie: J 19,16-30
Nabożeństwo ze Spwoedzią i Komunią Św.

Wielki Piątek

``Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne``
(J 3,16)
  1. Jeszcze dziś o godz. 18.00 zostanie odprawione nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św., zaś o godz. 17.00 TVP 2 poprowadzi transmisję nabożeństwa wielkopiątkowego z kościoła ewangelickiego w Pszczynie.
  2. W 1. Święto Zmartwychwstania Pańskiego nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. o godz. 10.00. Ponadto zostanie odprawione nabożeństwo we Wrześni o godz. 13.00.
  3. W 2. dzień Świąt Wielkanocnych nabożeństwo słowa o godz. 10.00.
  4. Dobiega końca ogólnopolska akcja charytatywna: Skarbonka diakonijna. Prosimy o dostarczanie skarbonek do kancelarii parafialnej lub katechetom.
  5. Do końca kwietnia pozostaje czas na składanie deklaracji podatkowych. Zwracam się z serdeczną prośbą o wskazanie jednego 1% podatku na rzecz naszej parafialnej Diakonii. W stosownej rubryce należy wpisać nr KRS Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP KRS 0000260697 a w polu: cel szczegółowy: Diakonia Poznań.
  6. Już dziś zapraszamy na koncert finałowy w ramach tegorocznego Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej organizowany przez Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego. Koncert pt. „Ach bleib bei uns” odbędzie się w niedzielę 28.04. o godz. 11.30. W programie m.in. fragmenty kantat J. S. Bacha.
  7. W niedzielę 28 kwietnia o godz. 18.00 zostanie odprawione nabożeństwo wieczorne według liturgii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Nabożeństwo poprowadzi ks. Tadeusz Jelinek proboszcz parafii reformowanej w Żychlinie.
  8. Do odebrania i nabycia jest świąteczny numer dwutygodnika kościelnego

Ks. Marcin Kotas

  • 0