Niedziela modlitw o powołania

Miłosierny Boże, stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo oraz obdarowałeś licznymi talentami, dzięki którym możemy służyć Tobie i naszym bliźnim. Prosimy Cię, otwórz nasze oczy byśmy mogli dojrzeć to, do czego nas powołujesz każdego dnia. Dodawaj nam sił i odwagi, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen

  • 1