Wiosna Muzyczna u Luteranów – koncert II

W kolejnym koncercie naszego festiwalu w dniu 1 czerwca br.  pt. „Między niebem a ziemią” usłyszymy trio muzyków:

Magdalenę Hudzieczek-Cieślar – sopran

Małgorzatę Raszyk-Kopczyńską – organy

Mikołaja Zgółkę – skrzypce

Zespół występuje wspólnie od 2014 r. w kraju (m.in. Poznań, Jastrzębie Zdrój) i za granicą (Hanower). W swoim repertuarze posiada utwory związane z muzyką kościelną opartą na chorale protestanckim jak również dzieła znakomitych kompozytorów muzyki świeckiej. Na kolejnym koncercie prócz chorału protestanckiego w opracowaniu J.S.Bacha usłyszymy m.in. dzieła W.A.Mozarta-  Arię L’amero z opery „Król Pasterz”  (” Il re pastore”) KV 208, Arię „Jerusalem” z oratorium „Paulus”F. Mendelssohna oraz dwie z sonat skrzypcowych G. F. Händla.

Magdalena Hudzieczek-Cieślar:

Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, Wydział Wokalno-Aktorski, klasa śpiewu solowego; Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Akademii Muzycznej w Łodzi; Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Emisji Głosu na Uniwersytecie MCS w Lublinie; Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła liczne kursy i warsztaty muzyczne w Polsce, Niemczech, Austrii, Grecji. Pracowała pod kierunkiem m.in. Helmuta Rillinga, Klesie Kelly, Teresy Żylis-Gary, Nelly Miricioiu. Działalność koncertową rozpoczęła już w czasie studiów, śpiewała m. in. podczas światowego „Sound of Music” w St. Florian w Austrii; wNiemczech z Orkiestrą Kameralną „Europäische Sinfonietta”; w Polsce z Ewą Jaślar, ówczesną harfistką Opery Praskiej. W XVI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Pietro Argento (Włochy) zdobyła III nagrodę. Rejestrowała występy dla potrzeb Polskiego Radia i TVP. Dokonała gościnnych nagrań. Koncertowała z Orkiestrą Kameralną „Europäische Sinfonietta” (Niemcy); OrkiestrąFilharmonii Zabrzańskiej,Filharmonii Świętokrzyskiej,Filharmonii Kaliskiej; Piotrkowską Orkiestrą Kameralną, Cieszyńską Orkiestrą Salonową, Orkiestrą Kameralną „PolishCamerata”, z Królewskim Męskim Chórem „Orpheus” (Holandia). Śpiewała m.in. w pierwszym powojennym wykonaniu Pasji wg św. Jana J.S Bacha w Łodzi; Festiwalu im. SzalomaAsza wKutnie; Międzynarodowym Festiwalu „Vivail Canto” w Cieszynie; Festiwalu Dialogu Czterech Kulturw Łodzi. Koncertowała jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Holandii, Austrii, Czechach,Francji,Rosjii we Włoszech. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi artystami. Wykonuje repertuar oratoryjno-kantatowy, pieśniarski i operowy. Wyróżniona za działalność artystyczną m. in. „Honorowym Dyplomem Uznania za Zasługi dla Miasta Ustronia”; „Sukces Roku” – tytuł gazety „Nowego Życia Pabianic” przyznany w ramach podsumowania wyróżniających się w 2013 roku osób bądź instytucji; tytułem „Nieprzeciętny Pabianiczanin 2002 Roku” w kategorii „Twórca Kultury”; Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury; od Ministra Kultury odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Inicjatorka i organizatorka imprez muzycznych m.in.: Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Świata” w Pabianicach. Powoływana do jury w przeglądach i konkursach wokalnych, recytatorskich. Specjalista z zakresu emisji głosu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Nauczyciel akademicki. Dyrygentka chóralna. Dziennikarka. Animatorka kultury i propagatorka sztuki muzycznej.

Małgorzata Raszyk-Kopczyńska:

Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, w klasie organów prof. Elżbiety Karolak, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1998 r. W 2000 roku otrzymała stypendium i edukację kontynuowała w Hamburgu, w klasie prof. Wolfganga Zerera. Od ponad 25 lat jest organistką i animatorem życia muzycznego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, gdzie również od wielu lat prowadzi chór parafialny. Od 2005 r. jest jednym z organizatorów koncertów w ramach cyklicznego festiwalu „Wiosna Muzyczna u Luteranów” w poświęconym w 2004 roku nowym kościele parafialnym Łaski Bożej. Jako solistka i kameralistka koncertuje w kraju i za granicą

Mikołaj Zgółka:
Studiował na uczelniach w Polsce, Szwajcarii i w Niemczech. Jako solista i kameralista zdobywał nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest skrzypkiem skoncentrowanym na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku. XVIII, oraz wczesnoromantycznej. Koncertował w niemal wszystkich krajach europejskich, współpracował jako koncertmistrz bądź kameralista z wieloma zespołami muzyki dawnej w Polsce i za granicą: Collegium Musicum Stuttgart, Berlin Baroque, Allegria Musicale (Szwajcaria), Collegium Marianum (Praga), Fundacja „Akademia Muzyki Dawnej” (Szczecin). Jest prymariuszem i współzałożycielem kwartetu Musicarius. Jest również koncertmistrzem i współzałożycielemem polsko-niemieckiego zespołu NeuePohlnische Capelle, którego działalność koncentruje się na odtwarzaniu kultury i muzyki dworu saskiego w Dreźnie i Warszawie. Aktywność ta zaowocowała przywróceniem do życia muzycznego wielu interesujących i zapomnianych utworów, jak również działalnością naukową i publicystyczną dotyczącą Pohlnische Capelle. Został współtwórcą kilkudziesięciu nagrań fonograficznych stworzonych dla Polskiego Radia, Wydawnictwa Dux, Recart i Deutsche Grammophon. W roku 2012 został uhonorowany nagrodą Flis 2012 poznańskiego środowiska muzycznego, zaś w roku 2013 okolicznościową nagrodą Ministra Kultury dla kwartetu Musicarius. Płyta z utworami G.G. Gorczyckiego, nagrana wraz z Wrocław Baroque Ensemble została uhonorowana Muzyczną Nagrodą Miasta Wrocławia w roku 2014. Jest doktorem sztuki i prowadzi klasę skrzypiec barokowych na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bywa zapraszany na konferencje naukowe, posiada w swym dorobku publikacje naukowe. Nauczał również na kursach mistrzowskich w Lidzbarku Warmińskim, Jarosławiu i Magdeburgu. Na co dzień koncertuje na instrumencie autorstwa AegidiusaKloza 1793, Giovanni Paolo Magginiego 1629 (kopia Krzysztof Krupa) oraz Anonim niemiecki 1850.

  • 1