Wiosna Muzyczna u Luteranów – koncert finałowy

W finałowym koncercie XIII Wiosny Muzycznej u Luteranów wystąpi ze swoim recitalem organowym prof. Jerzy Dziubiński z Warszawy. W programie koncertu usłyszymy tańce renesansowe m.in. polskiego kompozytora tworzącego w XVI wieku – Jakuba Polaka, a także XVII-wieczną muzykę francuską w utworach L. N. Clerambault oraz N. de Grigny, a na zakończenie chorały J. Brahmsa oraz Fantazję i fugę g-moll J.S.Bacha. Serdecznie zapraszamy !

 

            JERZY DZIUBIŃSKI – otrzymał dyplom warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w klasie organów prof. Joachima Grubicha w 1984 r.

W latach 1984-1987, jako stypendysta Konfederacji Szwajcarskiej, kontynuował studia w mistrzowskiej klasie prof. Lionela Rogga w Konserwatorium Muzycznym  w Genewie, uwieńczone Premier Prix de Virtuosité . Tamteż pogłębiał swe umiejętności w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej pod kierunkiem prof. Christianne Jaccottet.

Uczestniczył w wielu kursach interpretacji organowej, prowadzonych m.in. przez Marie-Claire Alain, Gastona Litaize’a, Michaela Radulescu, Michaela Schneidera czy Haralda Vogla.

Na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, Jerzy Dziubiński  otrzymał nagrodę specjalną Towarzystwa Bachowskiego z Lipska za najwybitniejszą interpretację utworów Bacha .

Jest profesorem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi klasę organów. Jest także organistą ewangelicko-augsburskiego Kościoła Św. Trójcy w Warszawie.

Artysta koncertował we wszystkich ważnych ośrodkach muzycznych w kraju, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie i Filharmonii Krakowskiej, a także uczestniczył w większości krajowych festiwali organowych. Występował również   za granicą – w całej Europie ( m.in. katedry w Berlinie, Bernie, Brukseli, Budapeszcie, Genewie, Oslo, Rydze, Trondheim, Uppsali, Wilnie, Kościół św. Jakuba w Hamburgu ), USA oraz w Ameryce Południowej.

W  Lipsku, w Kościele św. Tomasza,  miał zaszczyt  wystąpić z uroczystym recitalem w rocznicę śmierci Jana Sebastiana Bacha.

Jerzy Dziubiński zrealizował wiele nagrań radiowych i płytowych, w tym m.in. pierwsze nagranie Koncertu organowego Mieczysława Surzyńskiego z Polską Orkiestrą Radiową. Prawykonał też dwa koncerty organowe Mariana Sawy podczas inauguracji nowych organów w Akademii Muzycznej im. F.Chopina  oraz na poświęcenie nowego instrumentu w ewangelicko-augsburskim Kościele Św. Trójcy w Warszawie. Dokonał organowej transkrypcji monumentalnej Symfonii „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego. Muzyka polska bowiem, zajmuje szczególne miejsce w repertuarze artysty.

Koncertował też jako solista  z tak renomowanymi   polskimi orkiestrami, jak Sinfonia Varsovia czy Concerto Avenna . Z tym ostatnim zespołem i z udziałem żony – Emilii Dziubińskiej, zaprezentował  w 2005 r. warszawskiej publiczności cykl wszystkich koncertów organowych J.F. Haendla, a w 2007 r. koncerty organowe J.Haydna i C.Ph.E.Bacha. Z ważniejszych występów artysty w ostatnim czasie, należy odnotować recitale w katedrach Edynburga, Lozanny i Magdeburga a także w kościołach: Oudekerk w Amsterdamie, St.Wenzelskirche w Naumburgu i Saint-Pierre-le-Jeune w Strasburgu.

  • 0