16. Niedziela po Trójcy Świętej – Obchody stulecia PTEw

06.10.2019
"Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię"
2Tm 1,10
Introit: 71, Pieśni: 421, 319, 553, 541, 323, Kazanie: ks. bp Jerzy Samiec
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

16. Niedziela po Trójcy Świętej – Obchody stulecia PTEw

Hasło biblijne: Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. (2Tm 1,10)

Introit: 71; pieśni: 421, 319, 553, 541, 323

kazanie: ks. bp Jerzy Samiec

  1. Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę 13. października na godz. 10:00. Po nabożeństwie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze, czyli luterańskie spotkania z filozofią i nie tylko. Temat pt. Obcowanie ze śmiercią jest szkołą wiary, a wiara jest obecnością Chrystusa (Marcin Luter). Natomiast o godz. 18:00 odbędzie się w naszym kościele koncert, podczas którego zostaną zaprezentowane arie niemieckie G.F. Händla.
  2. Za tydzień zostanie także poprowadzone nabożeństwo we Wrześni o godz. 15:00.
  3. W dniach 6-10. października odbywają się obchody XVIII Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. W niedziele 6. października o godz. 16:00 na dziedzińcu Urzędu Miasta odbędzie się koncert Beaty Bednarz z zespołem. W poniedziałek 7. października o godz. 18:00 modlitwa ekumeniczna w naszym kościele prowadzona przez kobiety z różnych Kościołów. W środę 9.10. o godz. 18:00 w Urzędzie Marszałkowskim debata dwóch biskupów: ks. bp. Mariana Niemca z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz abp. Grzegorza Rysia z Kościoła rzymskokatolickiego pt. Panowie, co mam czynić, abym został zbawiony. W czwartek 10.10. o godz. 18:30 nabożeństwo z udziałem bp. Mariana Niemca oraz abp. Stanisława Gądeckiego w Kościele Św. Marcina. Zapraszamy! Szczegóły znajdą Państwo na zaproszeniach wyłożonych przy wyjściu z kościoła i na naszej stronie internetowej.
  4. W bieżącym tygodniu nie odbędą się lekcje religii dla grupy konfirmacyjnej i przedkonfirmacyjnej. Pozostałe zajęcia zgodnie z planem lekcji.
  5. W czwartek o godz. 18:00 próba chóru parafialnego, a o 19:300 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
  6. W związku z przygotowaniami do wprowadzenia w naszej Parafii możliwości przystępowania dzieci do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej zaplanowaliśmy na sobotę 19. października o godz. 10:30 spotkanie z prof. ChAT Jerzym Sojką. Spotkanie to będzie poświęcone zagadnieniom konfirmacji, Wieczerzy Pańskiej oraz Spowiedzi. Spotkanie kierowane jest do wszystkich parafian.
  7. W ubiegłą niedzielę, podczas zbiórki ofiar na parafialny fundusz na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą zebraliśmy 1010zł. Za każdy dar z serca dziękuję. Ofiarę z dzisiejszego nabożeństwa przekażemy na Ewangelickie Domy Opieki.
  8. Do odebrania i nabycia jest najnowszy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun oraz kwartalnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Jednota.
  9. Po nabożeństwie zapraszam na wspólny poczęstunek do sali przy kościele.

ks. Marcin Kotas

  • 0