Konfirmacja, Komunia, Spowiedź – spotkanie z prof. Jerzym Sojką

W roku 2018 Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP orzekł, iż nie ma żadnych przeszkód, aby dzieci poniżej wieku konfirmacyjnego mogły przystępować do sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Oświadczenie to wywołało dyskusję w naszym Kościele, także w naszej parafii.
W związku z tym mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie z dr. hab. prof. ChAT Jerzym Sojką, specjalistą na gruncie polskim w dziedzinie teologii Reformacyjnej oraz współczesnej teologii i etyki ewangelickiej. Prof. Sojka w trakcie spotkania przedstawi spojrzenie na konfirmację, sakrament Komunii Św. i Spowiedź z perspektywy teologii luterańskiej.

Sobota, 19. października, godz. 10:30
Centrum parafialne,
ul. Obozowa 5
Poznań

Serdecznie zapraszamy!

  • 0