Styczeń 2021

Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

  • 0