Luty 2021

Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.
Łk 10,20

  • 0