Centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2020

W czwartkowy wieczór 23. stycznia w naszym kościele odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach tegorocznej edycji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo było okazją do budowania wspólnoty i przełamania barier pomiędzy poszczególnymi Kościołami chrześcijańskimi.

Podczas nabożeństwa Słowo Boże zwiastował biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej Kościoła rzymskokatolickiego ks. Szymon Stułkowski. W swoim kazaniu podkreślał on konieczność jedności chrześcijan w zmaganiach z problemami współczesnego świata, takimi jak wykluczenie społeczne, czy kryzys migracyjny. Bp Stułkowski nawiązał także do historii ewangelików z Rakoniewic, którzy przed wybuchem wojny, mimo odrębności wyznaniowej i narodowościowej, działali na rzecz współpracy pomiędzy mieszkańcami miejscowości, stawiając to doświadczenie, jako przykład tworzenia wspólnoty ponadwyznaniowej i ponadnarodowej.

Nabożeństwo współprowadzili duchowni parafii różnych Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Poznańskiej Grupie Ekumenicznej, m. in. proboszcz naszej parafii ks. Marcin Kotas, ks. Mariusz Gajkowski z parafii polskokatolickiej św. Kazimierza w Poznaniu, ks. mitrat Paweł Minajew z poznańskiej parafii prawosławnej św. Mikołaja, pastor Piotr Wisełka z Kościoła zielonoświątkowego i ks. dr Tomasz Siuda, prezes zarządu Domu Medialnego Święty Wojciech z Kościoła rzymskokatolickiego. Nabożeństwu towarzyszył także śpiew chóru naszej parafii.

Liturgię tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przygotowali chrześcijanie z Malty, miejsca, którego mieszkańcy, według księgi Dziejów Apostolskich, udzielili gościny Apostołowi Pawłowi i chrześcijanom, którzy rozbili się o brzegi wyspy.

Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo udzielone przez duchownych wielu wyznań.

Filip Lipiński

  • 1