Wniebowstąpienie Pańskie

21.05.2020
"A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę."
J 12,32
Introit: 51, Pieśni: 212, 384, 210, 314, Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (J 17,20-26)
Nabożeństwo Słowa

Wniebowstąpienie Pańskie

Introit: 51
Pieśni: 212, 384, 210, 314
Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (J 17,20-26)

Nabożeństwo Słowa

  1. Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę 23 maja na godz. 10.00. Nowe regulacje dotyczące zgromadzeń religijnych pozwalają na większą liczbę osób uczestniczących w nabożeństwie, jednak ze względów bezpieczeństwa chcielibyśmy utrzymać dotychczasowy poziomom to jest 40 osób. Przy większej liczbie osób w kościele trudno jest nam zachować wymagany dystans 2 m. Osoby w grupach ryzyka prosimy o pozostanie w domach i skorzystanie z transmisji internetowych. Na chwilę obecną będą odprawiane nabożeństwa słowa bez Sakramentu Komunii Św.
  2. Także w niedzielę, o godz. 13.00 w programie 3 TVP odbędzie się transmisja nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.
  3. Nadal pozostają zawieszone tygodniowe zajęcia parafialne.
  4. Trwa ogólnopolska zbiórka na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Z funduszu wspierane są parafie ewangelickie w remontach swoich kościołów, kaplic, plebanii. Ofiary można składać w kancelarii parafialnej, choć sugerujemy dokonanie przelewu na rachunek parafialny z dopiskiem Bratnia Pomoc. Za każdy złożony dar z serca dziękujemy.
  5. Prezesa Rady Parafialnej zwołuje Zgromadzenie Parafialne na niedzielę 7 czerwca br. bezpośrednio po nabożeństwie.
  6. Do odebrania jest najnowszy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun Ewangelicki.

ks. Marcin Kotas

  • 0