Zasady uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach parafialnych

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 i obostrzeniami wynikającymi z „czerwonej strefy” zmieniają się zasady uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach parafialnych.

NABOŻEŃSTWO

Podczas nabożeństw obowiązkowo należy zasłonić usta i nos maseczką ochronną, przyłbicą, lub inną formą osłony górnych dróg oddechowych.

Przed wejściem do kościoła należy zdezynfekować dłonie.

W kościele należy zajmować miejsca zaznaczone rozłożonymi w ławkach śpiewnikami.

Przestrzeń na jedną osobę podczas nabożeństw, według nowych wymogów wynosi 7m2. Oznacza to, że należy w kościele zachować odstęp ok. 1,5m od najbliższej osoby.

Ze względu na powyższe wymogi, podczas nabożeństwa w kościele i przylegającej do niego sali może znajdować się 50 osób.

Nabożeństwa z sakramentem Wieczerzy Pańskiej zostają zawieszone. W październiku będą się odbywały jedynie nabożeństwa Słowa.

Zajęcia szkółki niedzielnej zostają odwołane.

SPOTKANIA PARAFIALNE

Lekcje religii i spotkanie młodzieży w najbliższym czasie będą się odbywały tylko w formie zdalnej.

Podczas spotkań „W bliskości Słowa”, jak i spotkań dla zainteresowanych ewangelicyzmem obowiązuje zasada osłonięcia ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub innej formy ochrony górnych dróg oddechowych.

Przed wejściem na spotkanie należy zdezynfekować dłonie.

Podczas spotkań parafialnych należy wpisać swoje imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail na listę obecności. W ten sposób będzie nam łatwiej informować Państwa o zmianach związanych z bezpieczeństwem w Parafii, lub przejściu na formę zdalną. Państwa dane nie zostaną wykorzystane w innym celu i zostają objęte klauzulą RODO.

 

Przy wejściu do kościoła, jak i przy kancelarii parafialnej znajdują się punkty, w których mogą się Państwo zaopatrzyć w maseczki ochronne i rękawiczki. W miejscach tych należy również zdezynfekować dłonie.

Wszystkie z powyższych zasad stosujemy dla Państwa i własnego bezpieczeństwa. Prosimy o ich przestrzeganie
i wyrozumiałość. Tylko wspólnym wysiłkiem będziemy mogli ograniczyć skutki pandemii i powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się choroby.

  • 0