Chrześcijaństwo wobec osób LGBTQ+

Zapraszamy na spotkanie zdalne Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Poznaniu, pt. Chrześcijaństwo wobec osób LGBTQ+

Wtorek, 19.01.2021, godz. 19:00 – Zoom

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania o sytuację osób LGBTQ+ w Kościołach chrześcijańskich, omówimy podejście różnych Kościołów ewangelickich, zarówno w Polsce, jak i na świecie, a przede wszystkim zastanowimy się nad podmiotowością, równouprawnieniem oraz problemem i genezą homo- i transfobii w chrześcijaństwie.

Gośćmi spotkania będą:

Marcela Szumisławska Bengtsson – studentka teologii na Uniwersytecie w Lund, obecnie przygotowująca się do służby w ewangelicko-luterańskim Kościele Szwecji (Svenska kyrkan).

Daria Grzywacz – studentka teologii na Uniwersytecie w Kilonii, kandydatka do urzędu pastorskiego w Kościele Ewangelicko-Luterańskim Północnych Niemiec (Nordkirche).

ks. dr Kazimierz Bem – teolog, historyk, prawnik i publicysta, pastor ewangelicko-reformowany parafii w Marlborough należącej do Zjednoczonego Kościoła Chrystusa w USA (United Church of Christ).

  • 0