Przyspieszyć śmierć, czy pozwolić umrzeć? – Ewangelickie Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu, 23.02.2021

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego.

Wtorek, 23. lutego 2021, godz. 19:00 (spotkanie zdalne, poprzez aplikację Zoom)

Temat: Przyspieszyć śmierć, czy pozwolić umrzeć? Ewangelicka etyka końca życia
Prowadzący: Joshua A. Hanson – teolog ewangelicki

Link do spotkania

  • 0