Buduj na mocnym fundamencie – Światowy Dzień Modlitwy 2021

Co roku w pierwszy piątek marca chrześcijanie różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur jednoczą się we wspólnej modlitwie w ramach Światowego Dnia Modlitwy. Od lat również w Poznaniu, panie z różnych Kościołów chrześcijańskich obecnych w naszym mieście, przygotowują i prowadzą ekumeniczne nabożeństwo z tej okazji. W tym roku stanęłyśmy przed nie lada pytaniem „Czy widzimy szansę na nabożeństwo w tym roku?”. Odpowiedź brzmiała Tak. Cały czas pamiętałyśmy jednak o tym, że zdrowie i bezpieczeństwo nasze, jak i pozostałych uczestników nabożeństwa musi stać na pierwszym miejscu.

W gronie kobiet przygotowujących nabożeństwo znalazły się panie z Kościołów: luterańskiego, metodystycznego, katolickiego i prawosławnego. W większości znamy się już od dość dawna i mamy nawet swoją nieformalną nazwę, którą pozwolę sobie tutaj przywołać: Kobiety – Ekumenicznie. I tak oto w piątek 5 marca spotkaliśmy się w naszym kościele Łaski Bożej, by złączyć się we wspólnej modlitwie. Już od progu dało się zauważyć, że wystrój kościoła jest inny, niż zazwyczaj i wprowadza nas w klimat tego, co za chwilę w tym miejscu będzie się działo. Nabożeństwo było również transmitowane na parafialnym kanale YouTube. Akompaniamentem służyła i śpiew jak zawsze pięknie poprowadziła – Ewelina.

Liturgię tegorocznego nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Vanuatu, wyspiarskiego kraju położonego na Oceanie Spokojnym, niedaleko Australii. Kraju, który często reklamowany jest jako jeden z ostatnich rajów na świecie. Nietknięte plaże, malownicze rafy koralowe, wodospady, bujny las deszczowy… Ale jednocześnie kraju, który uważany jest za najbardziej zagrożony zmianami klimatycznymi na świecie. Cyklony, które co roku pojawiają się w tym regionie, stają się coraz bardziej gwałtowne i sieją wielkie spustoszenie. Cząstkę tego piękna i egzotyki, ale również zagrożeń i problemów postarała się w formie prezentacji slajdów pokazać nam Ewelina. A później wsłuchaliśmy się w głosy kobiet z Vanuatu. Rhetoh, Mothy i Jacklynda – ustami Agnieszki, Gosi i Ireny opowiedziały swoje historie. Podzieliły się swoimi, często bolesnymi doświadczeniami, zmaganiami i marzeniami. Ciągle jeszcze problemem jest nierówność płci, utrudniony dostęp kobiet do edukacji i zatrudnienia. Brak wykształcenia uniemożliwia podjęcie dobrej pracy. Jednak najboleśniejsze, czego doświadczają kobiety jest przemoc. Już dwie trzecie spośród wszystkich kobiet w Vanuatu zostało dotkniętych jakąś formą przemocy.

Za hasło przewodnie tegorocznej liturgii kobiety z Vanuatu obrały słowa Buduj na mocnym fundamencie, a głównym tematem rozważań uczyniły tekst z Ewangelii Mateusza 7,24-27, pragnąc nas zachęcić, byśmy budowali nasze życie na solidnym fundamencie, jakim są słowa Jezusa. Ważne jest słuchanie i usłyszenie, a następnie właściwe działanie. W czasie naszego nabożeństwa refleksją nad przesłaniem, jakie niesie rozważana przypowieść biblijna podzieliły się: Cecylia, Marzena, Irena i Sandra. Bogu chcemy zaufać, na Nim chcemy budować. On skałą jest w każdy czas.

Powiedz, kto słabym może pomocnym być, kto nie tylko słucha, lecz kto w Imię Boże działać chce. To ja, to ty, Bóg pomoże nam, tak słowami pieśni mówiły do nas kobiety w tegorocznej liturgii. Ponieważ mamy nie tylko słuchać, ale z Bożą pomocą i działać, dlatego nieodłącznym elementem nabożeństw Światowego Dnia Modlitwy jest kolekta. Kolekta jako wyraz naszej solidarności z kobietami w ich dążeniu do godnego życia, jako wyraz realnego wsparcia. Kolekta z naszego tegorocznego nabożeństwa w całości została przeznaczona na wsparcie kobiet z Vanuatu.

„Łączy nas moc modlitwy o wspólny cel. Źródłem naszej siły solidarność wszystkich nas może być”. I szczególnie teraz, w ten trudny czas, to jest ważne, i to jest piękne, że niezależnie od tego, gdzie się znajdowaliśmy, czy na nabożeństwie w naszym kościele, czy każdy gdzieś tam, w swoim miejscu, to przez moment staliśmy jakby ramię w ramię, łącząc się we wspólnej modlitwie.

Na zakończenie nabożeństwa zaśpiewałyśmy szczególną dla nas  pieśń Błogosław duszo ma Panu. Co roku tą właśnie pieśnią, z myślą o tej, której nie ma już wśród nas, kończymy nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy. Z myślą o Ani.

Elżbieta Jen

  • 0