Dialogi w wierze – 30.01.2022

Dialogi w wierze

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Dialogi w wierze”, podczas którego objaśnimy kolejne zagadnienia filozoficzne i teologiczne.
Spotkanie poprowadzi nasz parafianin p. Paweł Łukasz Nowakowski – filozof, teolog i psycholog. Spotkanie ma charakter otwarty.
Temat spotkania: W poszukiwaniu utraconej jedności – refleksje na nowy rok kościelny
Termin: 30. stycznia 2022 po niedzielnym nabożeństwie.
Miejsce: Kościół ewangelicki Łaski Bożej w Poznaniu, ul. Obozowa 5

  • 0