Poznańscy duszpasterze

Mecenasi:

Jan Ostroróg
Stanisław Ostroróg
Andrzej Górka

Działacze:
Jan Seklucjan
Eustachy Treptka
Jan Gliczner

Pierwsi duchowni:
Ks. Andrzej Samuel – do 1541 r., jako kaznodzieja w Poznaniu, następnie jako proboszcz w  parafiach ewangelickich: w Dąbrównie k/ Grunwaldu, w Pasymiu k/Szczytna i w Kwidzyniu.  Zmarł w 1549 roku w Kwidzyniu.
Erazm Gliczner
Ks. Samuel Dambrowski

Duchowni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.
Ks. Karol Kotula – 1919/ 1920 – organizator Parafii Ewang.Augsb w Poznaniu  i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego po odzyskaniu niepodległości.
Ks. kapelan płk. Józef Mamica – 1920 – 1924 od 11.12.1921, kiedy to odprawił pierwsze po odzyskaniu niepodległości polskie nabożeństwo ewangelickie w kościele staroluterskim w Toruniu , także administrator miejscowej Parafii  Ewang. – Augsb.
Ksiądz Gustaw Manitius – od 31.10.1924 do 09.10.1939 jako proboszcz od 22.04.1937 do chwili aresztowania  przez Gestapo, t.j. do 9.10.1939 –  Senior Diecezji Wielkopolskiej
Ks. Karol Świtalski– od 30.03.1945- 1.07.1948 – jako administrator
Ks. Włodzimierz Missol – od 1.04.1949 – jako administrator, mianowany uchwałą Konsystorza  Kościoła Ewang. Augsb. w RP z dn. 3.03. 1949 r., do 1959r.
Ks. Alfred Neuman – 1960-1961, jako wikariusz a następnie proboszcz Parafii E.A. w Cieplicach – Jeleniej Górze  do 1998 roku.
Ks. Jan Walter– 1962- 1979 – jako proboszcz Parafii E.A. w Poznaniu i konsenior Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, a od 1980 roku proboszcz Parafii Ewang.Augsb. św. Trójcy w Warszawie i Senior Diecezji  Warszawskiej Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego.
Ks. Tadeusz Raszyk – od 1.06. 1980 – jako administrator, od 10.09. 1981 – jako konsenior Diecezji Pomorsko- Wielkopolskiej ( najpierw z delegacji Konsystorza, a następnie wybrany na to stanowisko przez Zgromadzenie Diecezjalne 15.12.1983), od 15.11.1981 – jako proboszcz, od 18.10.1986 do 7.03.1992 – jako Senior Diecezji, od 06.1991 – 1996 – jako radca duchowny Konsystorza.

Ponadto od 1945 roku okresowo jej administratorami byli także duchowni z innych parafii:
Ks. Ryszard Trenkler ( w latach 1948/1949) jako Senior Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i proboszcz Parafii Ewang.Augsb. w Toruniu.
Ks. Jerzy Sachs ( w latach 1960-1962) jako Konsenior Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu.

Duchowni Kościoła Ewangelicko – Reformowanego:
Ks. Ludwig Zaunar – dojeżdżał w latach 30-tych z Łodzi,
Ks. Kazimierz Ostachiewicz – w okresie międzywojennym, dojeżdżał z Wilna,
Ks. Władysław Paschalis – w pierwszych latach powojennych,
Ks. Bogdan Tranda – od 1953 do 1993, dojeżdżał z Warszawy,
Ks. Roman Lipiński – od 1994 do chwili obecnej, dojeżdżał najpierw z Żychlina a obecnie z Warszawy.

  • 0