Potwierdzam

23 maja 2010 odbyło się w naszym Kościele uroczyste nabożeństwo Konfirmacji. Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza „umocnienie” oraz „potwierdzenie”. W konfirmacji chodzi więc o umocnienie w wierze w czasie nauki konfirmacyjnej i potwierdzenie Chrztu Świętego w chwili konfirmacji. Polega ona na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem – jest więc wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej. Był to szczególny dzień dla tegorocznych konfirmantów: Jagody i Zuzi. Przez 8 lat spotykały się na parafii: na lekcjach religii, szkółkach niedzielnych i nauce konfirmacyjnej, by teraz wspólnie stanąć przed ołtarzem. Podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym na nabożeństwie. Było Słowo zwiastowane i Słowo wyśpiewane przez parafialny chór.

Drogie Konfirmantki, życzymy Wam, by ten dzień był początkiem wielkiej przygody z Bogiem i Kościołem!

Konfirmacja –
Przymierza potwierdzenie,
Wyznawanie wiary
Na nasze zbawienie.Konfirmacja –
Z grzechów spowiadanie
I przy Stole Pańskim
Pierwsze spożywanie.

Konfirmacja –
Przemianą dziecięcego
Na dorosłe życie
W Boga wierzącego.

Konfirmacja –
Z tego dnia wielkiego
Idźmy w dni następne
Poznawać Świętego

  • 0