Tydzień Dobrej Nowiny – Biblijne ZOO

Spotykaliśmy się codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. Dzień rozpoczynaliśmy wspólnym śniadaniem, później był czas na śpiew, historię biblijną, zabawy i historię misyjną. Główne prawdy biblijne związane były ze zwierzętami występującymi w Biblii.

I tak, w pierwszym dniu mówiliśmy o wrogu człowieka, który  „…chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć”(1 P 5,9). Dowiedzieliśmy się jak Pan Jezus walczył na pustyni z pokusami szatana. Uczyliśmy się posłuszeństwa od owcy, która idzie za głosem tylko jednego pasterza. Mówi o tym werset  „owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną”(J 10,27). Trzeci dzień naszych półkolonii był bardzo pracowity, gdyż w tym dniu mówiliśmy o mrówce. Mieliśmy okazję przyjrzeć się jej pracy, obserwując mrowisko. A Słowo Boże mówi „idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej pracy, abyś zmądrzał” (Prz Sal.6,6). Za przykład pracowitości posłużyła nam historia starotestamentowa o Rut. W oparciu o historię proroka Bileama i jego rezolutnego osiołka dowiedzieliśmy się, że głupie postępowanie prowadzi do złego. Wiemy, jak ważne jest zdobywanie mądrości.

W ostatnim dniu mówiliśmy o orle, który jest silnym ptakiem dającym sobie radę w najtrudniejszych sytuacjach. Dlatego „ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły” Iz 40, 31. Historia proroka Eliasza na górze Karmel pokazała nam, że Bóg daje siłę, gdy tego potrzebujemy. W trakcie naszych spotkań był czas na wspólną zabawę na przyparafialnym placu zabaw. Osiołki na klamerkach, waciane baranki i inne prace plastyczne będę jeszcze długo przypominać nam o wspólnie spędzonym czasie.

Były też atrakcje. Wzięliśmy udział w koncercie rockowym piosenek dla dzieci. Bawiliśmy się świetnie wspólnie tańcząc na dziedzińcu zamkowym. Wystąpiliśmy także na antenie radia Emaus, opowiadając o wakacjach. Oglądaliśmy studia nagrań, dotykaliśmy mikrofonów, oraz co rozbawiło większość usłyszeliśmy jak można komputerowo zmieniać nagrany głos ludzki. W poobiednim wyciszeniu pomogła nam historia misyjna o Mary . Bóg powołał ją do pracy wśród dzikich plemion afrykańskich, by głosić Ewangelię i leczyć ludzi. Jej życie pełne niesamowitych przygód stało się dla nas zachęceniem, by słuchać i wypełniać wolę Bożą.

Dziękujemy rodzicom za wsparcie „żywnościowe”, dzięki czemu niczego nam nie zabrakło. Panu Bogu za opiekę i ochronę nad tym intensywnym czasem wypoczynku.

  • 0