Konfirmacja w Parafii

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wprowadzenia konfirmantów przez członków miejscowej Rady Parafialnej.

Spowiedź poprowadził proboszcz ks. Marcin Kotas. Po kazaniu Konfirmanci złożyli przyrzeczenie konfirmacyjne, po którym otrzymali Świadectwa  oraz Pismo Św. Po akcie konfirmacji słowa pozdrowień oraz życzenia dla konfirmantów skierował Prezes Rady Parafialnej mec. Bernard Rozwałka, który przywołując życie Ojca Kościoła Augustyna, prosił Konfirmantów, aby Biblia- żywe Boże słowo zawsze towarzyszyła im na drodze życia i wiary.
Wzruszającym momentem dla parafian było przeżywanie w nabożeństwie Jubileuszu, 50-lecia Konfirmacji dwojga naszych parafian: Zofii Jadwiszczok oraz Konrada Domke. Na pamiątkę Jubileuszu, Złoci Konfirmanci otrzymali okolicznościowy Dyplom .Nabożeństwo ubogacił śpiew Chóru Parafialnego pod dyrekcją Małgorzaty Raszyk – Kopczyńskiej.

  • 0