Trwa Wielki Tydzień

Wielki Tydzień stanowi kulminację czasu pasyjnego. Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a swoje zakończenie znajduje w Wielką Sobotę. Po niej wkraczamy już w nowy okres roku kościelnego – w radosny czas wielkanocny…

 

WIELKI CZWARTEK – DZIEŃ USTANOWIENIA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Jezusa Chrystusa Wieczerzy Pańskiej. W Kościele Sakrament ten ma różne nazwy: Wieczerza Pańska, Wieczerza Święta, Sakrament Ołtarza, Komunia Święta, Stół Pański, Eucharystia, Łamanie Chleba. W tym Sakramencie Chrystus sam przychodzi w swoim Ciele i Krwi pod postaciami chleba i wina. Luteranizm od samego początku wierzy w realną i substancjalną obecność Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie i winie. Dlatego Kościół uroczyście obchodzi Wielki Czwartek jako dzień wdzięczności za Sakrament Ołtarza. W środku Wielkiego Tygodnia jest to dzień szczególny – dzień radosny. Dlatego kolor liturgiczny jest biały, a w liturgii ksiądz śpiewa dziękczynne „Chwała Bogu na wysokościach!” a zbór odpowiada: „Na wysokościach Bogu cześć…” W czasie nabożeństwa wielkoczwartkowego dzwonią wszystkie dzwony kościelne, które po zakończeniu milkną aż do Wielkanocy.

Zapraszamy na nabożeństwo spowiednio-komunijne na godz. 18.00.

 

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest dla ewangelików – luteran wielkim dniem w roku kościelnym ze względu na pamiątkę śmierci Pana Jezusa, a także ze względu na luterańską „teologię krzyża” – „theologia crucis”. Nie do końca wiadomo jak Ojciec Reformacji, ks. Marcin Luter obchodził Wielki Piątek i czy ówczesna forma wielkopiątkowych nabożeństw była taką, do jakiej jesteśmy dziś przyzwyczajeni. Wiadomo jednak, że Luter nie napisał żadnej pieśni pasyjnej ani wielkopiątkowej, natomiast pozostawił pieśń wielkanocną – „Chrystus był w śmierci mocy”, która oparta jest na starokościelnej pieśni: „Chrystus Pan zmartwychwstał”. Dla Lutra Wielki Piątek był nierozłącznie związany z Wielkanocą. Na ołtarzu i ambonie w kościołach dominuje kolor czarny. Nie dzwonią dzwony, panuje poważna atmosfera.

W Kościele Łaski Bożej zostaną odprawione dwa nabożeństwa połączone ze Spowiedzią i Komunią Św. o godz. 10.00 oraz o godz. 18.00.

Nabożeństwo przedpołudniowe będzie transmitowane przez Radio Emaus – http://www.radioemaus.pl/www/radio_ie.php

Ponadto w Wielki Piątek o godz. 17.00 Program 2 Telewizji Polskiej przeprowadzi transmisję nabożeństwa z kościoła ewangelickiego ? augsburskiego w Lublinie.

 

WIELKA SOBOTA

W Kościele to dzień ciszy i przygotowania do Wielkanocy. Przed południem w niektórych parafiach odprawiane są nabożeństwa związane z pogrzebem i złożeniem Chrystusa do grobu. O zachodzie słońca lub też w nocy w wielu kościołach chrześcijańskich, także luterańskich, odprawiana jest liturgia wielkosobotnia polegająca na czytaniu historii Izraela: wyjście z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone. Szczytowym punktem jest zapalenie świecy wielkanocnej zwanej Paschałem i ustawieniem go w pobliżu chrzcielnicy. Świeca ta oznacza zmartwychwstałego Chrystusa -„światłość świata”. W polskich realiach od lat organizowane jest w Diecezji Cieszyńskiej młodzieżowe spotkanie pod nazwą  Bezsenna noc. Łączy ona elementy refleksji nad Słowem Bożym, dialogu, śpiewu, koncertu. Zaczyna się w Wielką Sobotę o 22.00 w nastroju pasyjnym, kończy się ok. 2.00 już świąteczną radością.

  • 0