Relacja z Międzyparafilanych Rekolekcji Pasyjnych

W sobotnie, słoneczne dopołudnie 21. marca przedstawiciele Parafii: poznańskiej, pilskiej, konińskiej, kaliskiej, bydgoskiej i elbląskiej spotkali się w Kościele Łaski Bożej w Poznaniu na Międzyparafilanych Rekolekcjach Pasyjnych.

Zajęcia prowadzone były w trzech grupach wiekowych. Grupa dzieci, prowadzona przez Panią Sandrę i Panią Anię, spędziła czas na słuchaniu historii biblijnej, nauce wersetu, śpiewie, zajęciach plastycznych. Każde dziecko, zabrało ze sobą zasianą własnoręcznie rzeżuchę. Grupa młodzieży prowadzona przez księdza Kotasa zajęła się drugim artykułem wiary „zstąpił do piekieł”:. Wykładowcą w grupie „starszej” był ksiądz Marek Uglorz, który służył Słowem Bożym również podczas niedzielnego nabożeństwa. Ubogaceni, ale też i wzmocnieni duchowo rozjechaliśmy się do swoich domów. Czy warto było poświęcić, albo raczej „oddać” Bogu parę godzin, by czas pasyjny nabrał znaczenia? Z pewnością tak!

  • 0