4. Niedziela po Wielkanocny

"Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił."
(Ps 98,1)
Introit: 49, Pieśni: 434, 582, 597, 677, 837, Kazanie: ks. Marcin Kotas (Ew. Mt 11,25-30)
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

4. Niedziela po Wielkanocny

 1. Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę 10 maja o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa. W niedzielę za tydzień odbędzie się także nabożeństwo w naszym filiale we Wrześni o godz. 15.00. Ponadto w przyszłą niedzielę odbędzie się w Bydgoszczy Diecezjalny Zjazd Chórów, w którym udział weźmie nasz Chór parafialny. W ramach Zjazdu zostanie odprawione uroczyste nabożeństwo połączone z poświęceniem nowo wybudowanego Centrum Parafialnego w Bydgoszczy. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 10.00.
 2. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą zgodnie z ustalonym planem.
 3. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej.
 4. W środę 6 maja o godz. 14.00 odbędzie się Koło Seniorów. Gościem spotkania będzie Małgorzata Raszyk – Kopczyńska, która zaprezentuje temat pt.: Chorał Protestancki.
 5. Próba Chóru parafialnego odbędzie się w czwartek o godz. 18.30. Zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
 6. W ramach majowego spotkania Koła Pań planowana jest wizyta w pracowni poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. Spotkanie w czwartek, 7 maja, o godz. 16.15 przy wejściu do Starego Zoo. Stamtąd wspólnie wyjście na ul. Gajową 4.
 7. Centrum Misji i Ewangelizacji zwraca się do kobiet z prośbą o włączenie w akcję charytatywną pt. Sekretna Misja Kobiet. Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na wyłożonych ulotkach oraz plakatach.
 8. Trwa ogólnopolska zbiórka ofiar na rzecz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zebrane środki rokrocznie przeznaczane są na wspieranie ubogich Parafii w remontach kościołów, plebanii, organów. Prosimy o składanie ofiar na listę w kancelarii parafialnej. Za każdy złożony dar z serca dziękujemy.
 9. W Parafii istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup lekarstw. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej zachęcamy do złożenia takiego wniosku w Kancelarii Parafialnej.
 10. Już dziś zapraszam do udziału w IX edycji Wiosny Muzycznej u Luteranów. W ramach festiwalu zostaną wykonane trzy koncerty, w każdą koleją sobotę począwszy od 16 maja. Koncert inauguracyjny zostanie wykonany przez dyrektora muzycznego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech na region Berlin – prof. Guntera Kennela. Szczegółowy harmonogram koncertów znajduje się na plakatach oraz stronie internetowej parafii.
 11. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą.

Ks. Marcin Kotas

 • 0