5. Niedziela po Wielkanocny

"Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski."
(Ps 66,20)
Introit: 50, Pieśni: 230, 587, 623, 604, Kazanie: ks. Józef Schlender (Ew. Jana 16, 23-28)
Nabożeństwo Słowa

5. Niedziela po Wielkanocny

01. Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w czwartek 1 4 maja o godz. 18.00. Będzie to nabożeństwo z okazji Święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Po nabożeństwie odbędzie się egzamin konfirmacyjny. Zaś uroczyste nabożeństwo konfirmacyjne będziemy przeżywali
w niedzielę 24 maja o godz. 10.00.

02. W niedzielę za tydzień tj. 17 maja o godz. 10.00 zostanie odprawione nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

03. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą zgodnie z ustalonym planem.

04. W ramach wtorkowego spotkania studentów spotkamy się w Centrum Kultury Zamek na Festiwalu Poznań Poetów.

05. Ze względu na Święto Wniebowstąpienia Pańskiego nie odbędzie się czwartkowe spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.

06. W dniach od 15-17 maja odbywać się w naszej Parafii Ewangelicki Zjazd Motocyklowy. Szczegółowe informacje dostępne są na plakatach oraz parafialnej stronie internetowej.

07. W sobotę 16 maja o godz. 18.00 odbędzie się koncert inauguracyjny festiwalu muzyczny Wiosna Muzyczna u Luteranów. Na organach zagra dyrektor muzyczny Kościoła landowego Berlin-Brandenburgii Gunter Kennel. Szczegółowy harmonogram koncertów znajduje się na plakatach oraz zaproszeniach.

08. W niedzielę 31 maja obchodzić będziemy Święto Parafialne. Tradycyjnie w tym dniu pragniemy zorganizować piknik w naszym ogrodzie parafialnym. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie wypieków, sałatek lub innych specjałów kulinarnych, które są Państwo gotowi przygotować na piknik. Proszę o zapisy na listę w kancelarii parafialnej.

09. Centrum Misji i Ewangelizacjizwraca się do kobiet z prośbą o włączenie w akcję charytatywną pt. Sekretna Misja Kobiet.Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na wyłożonych ulotkach oraz plakatach. Bieliznę możną pozostawić w pojemniku, który wystawiony jest w holu Centrum Parafialnego.

10. Trwa ogólnopolska zbiórka ofiar na rzecz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.Zebrane środki rokrocznie przeznaczane są na wspieranie ubogich Parafii w remontach kościołów, plebanii, organów. Prosimy o składanie ofiar na listę w kancelarii parafialnej. Za każdy złożony dar z serca dziękujemy.

11. W Parafii istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup lekarstw. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej zachęcamy do złożenia takiego wniosku w Kancelarii Parafialnej.

12. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Do nabycia jest najnowszy numer czasopisma kościelnego Zwiastun. Jest także nowy Informator Parafialny.

 

Wspomnienie:

W 15. rocznicę śmierci wspominamy śp. Jadwigę Krzyżanowską, która zmarła 7 maja 2000 r.
w wieku 89 lat. Wspominają i o modlitwę proszą synowie z rodzinami. (1 i 5 zw. pieśni 914)

  • 0