Pamiątka poświęcenia kościoła

W niedzielę 19 września 2010 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu obchodziła szczególny jubileusz 6-lecia poświecenia nowego centrum parafialnego, a także 90-lecie reaktywacji polskiej parafii ewangelickiej w Poznaniu. Z tej okazji odbyło się uroczyste nabożeństwo podczas którego kazanie wygłosił Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec. Gościem specjalnym był ks. Peter Townley, doradca Biskupa Diecezji Wakefield, który wygłosił słowa pozdrowienia. Podczas uroczystego nabożeństwa śpiewał chór parafialny, a także dzieci biorące udział w szkółkach niedzielnych. Po nabożeństwie wszyscy chętni mogli spotkać się w sali parafialnej, gdzie przy kawie i herbacie trwały długie rozmowy.

 

Parafia Ewangelicka w Poznaniu powstała w 1920 roku na bazie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Pierwsze nabożeństwo odprawił ks. bp Karol Kotula 4 kwietnia 1920 roku. Natomiast 14 maja tegoż roku Konsystorz podjął uchwałę o reaktywacji parafii. Po II Wojnie Światowej, poznański zbór stracił swoje miejsce nabożeństw, którym był kościół staroluterański przy ul. Ogrodowej. Przez ponad 60 lat jedynym miejscem spotkań była kaplica cmentarna przy ul. Grunwaldzkiej. Dopiero w 2002 rozpoczęto budowę nowego kościoła Łaski Bożej oraz centrum parafialnego. Kościół poświęcono w 2004 roku.

 

xWP

  • 0