Poświęcene pamiątkowej tablicy w Śremie

18 października w Śremie, przy ul.Kilińskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą istniejący tam dawniej cmentarz ewangelicki. W tym miejscu chowano ewangelików, którzy w XIX i pierwszej połowie XX wieku mieszkali w Śremie. Zlikwidowano go w 1968r.

Pomysłodawczynią postawienia głazu i tablicy jest p. Barbara Jedlińska, która prowadzi śremski Klub Seniora. W akcji wzięła także udział Fundacja na rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem.

Poświęcenia dokonał wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu – ks. Wojciech Płoszek, a takżę proboszcz Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Ducha w Śremie.

  • 0